Maltové směsi, pojiva

Cement

Cement představuje základní výrobek ve stavebnictví, bez něhož se neobejde žádná stavba. Dodáváme portlandský cement balený v papírových pytlích a 25kg.

 

 

Lepidla pro obklady a dlažby, spárovací hmoty

Dodáváme široký sortiment lepidel a spárovacích hmot na obklady a dlažby.

 

Malty a omítky

Nabízíme široký sortiment suchých a maltových směsí. Oblast použití zdění a omítání, zateplovací systémy. Vše dodáváme v pytlích nebo volně ložené.

 

 

Podlahové a samonivelační hmoty

Dodáváme celý sortiment podlahových hmot , jak pro vyrovnání, tak i ke konečné povrchové úpravě.

 

 

Sanační malty a omítky

Zajišťujeme sanační omítky a malty , současně umíme poskytnout i technickou pomoc při vhodném výběru použitého materiálu.

 

Cihly

Cihelné bloky

Kompletní cihelný sortiment – obvodové zdivo, akustické a příčkové zdivo, broušené cihly, stropy a překlady, cihelné komín

Lícové zdivo

Lícové zdivo pro interiéry a exteriéry

Pórobeton

Obvodové zdivo a příčky

Přesné a ekologické pórobetonové zdivo maximálně zjednodušuje výstavbu a tím snižuje i náklady na výstavbu. Porobeton je lehký pórovitý stavební materiál s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi

 

Tepelné izolace

Čedičové izolace

Vlastnosti kamenné vlny – nehořlavost, zvuková pohltivost, vodoodpudivost ( deska je hydrofobizovaná), paropropustnost. Oblast použití – tepelné, akustické a protipožární izolace objektů a to v oblasti plochých a šikmých střech, vnějších stěn, vnitřních konstrukcí, podlah a stropů.

 

Vodotěsné izolace

Oxidované asf.pásy

Tzv. klasické pásy , které mají povlakovou hmotu z oxidovaného asfaltu Oblast použití – vodotěsná izolace, parotěsná izolace, protiradonová izolace, provizorní izolace. Zpracovatelnost od 5 C.

  

 

Modifikované asf.pásy

Povlakovou hmotu modifikovaného pásu tvoří směs asfaltů a SBS kaučuku. Pásy mají vetší tažnost vyšší bod měknutí, vysokou mechanickou odolnost a dají se zpracovávat při nižších teplotách oproti oxidovaným pásům.

        

 

Nopové folie

Použití – hydroizolace plochých střech a spodní stavby, zelené střechy, ochrana proti mechanickému poškození

 

PVC Fólie a TPO fólie

Hydrizolace objektů spodní stavby, ploché střechy, jezírka

 

Suchá výstavba

Sádrokarton

Sádrokartonová deska je vyrobena z chemicky upraveného sádrového jádra opláštěného speciálním kartonem. Druhy sádrokartonových desek – GKB ( pro běžné použití), GKB-I (do vlhkých prostor) a GKB-F ( protipožární desky)

 

Profily k SDK a příslušenství

Sádrokartonové desky se upevňují šrouby na nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných profilů.

Betonové výrobky

Zámková dlažba

Základní vlastnosti betonu – trvanlivost, odolnost proti mechanickému poškození, pevnost a ohnivzdornost. Dodáváme jak zámkovou dlažbu, tak i celý sortiment okrasných prvků.

         

 

Skruže a šachty

Dodáváme betonové výrobky pro kanalizace a komunikace.

    

 

Betonové zdivo

Dodáváme betonové zdivo včetně stropních konstrukcí.

 

 

Střešní krytina

Asfaltové šindele

Asfaltové střešní šindele jsou určeny pro šikmé střechy s minimálním sklonem 12 stupňů a více. Výhody – jednoduchá pokládka a příznivá cena.

 

Betonová krytina

Dodáváme celý široký sortiment tašek a střešních doplňků.

 

Pálená krytina

Dodáváme celý sortiment pro potřeby pokrývačů.

  

 

Plechová krytina

Plechová střešní krytina napodobuje taškové krytiny.

  

 

Vláknocementová krytina

Tato krytina je vyrobena z vláknocementu a zaručuje trvanlivost, stálou barevnost a odolnost proti mechům. Je vhodná na střechy již od sklonu 18 stupňů.

 

 

Podstřešní pojistné folie

Z vnitřní strany tepelné izolace ( ze strany interiéru) se používá parotěsná fólie. Má za úkol ochránit tepelnou izolaci od pronikání vodních par z interiéru do konstrukce. Z vnější strany ( z exteriéru) chrání podtřešní folie tepelnou izolaci před prachem a vlhkostí.

   

Zateplovací systém

Fasádní lepidla a stěrky

Nejčastěji používaný systém je vnější kontaktní zateplení obvodového pláště. Dodáváme úplný sortiment potřebný k provedení kontaktního zateplení.

  

 

Fasádní nátěry a hmoty

Dodáváme probarvené pastovité omítky a nátěrové hmoty. Na našich provozovnách máme míchací centrum, kde jsme schopni i na počkání namíchat potřebnou omítku nebo barvu.

  

 

Kotevní technika

Nabízíme široký sortiment kotevní techniky pro zateplovací systémy

  

 

Profily pro zateplovací systém a doplňky

Profily pro zateplení slouží k napojení různých materiálů a přispívají k lepšímu vzhledu budovy. Dále zajišťují odvodnění a zamezují podtékání vody pod omítku.

  

Komíny

Komínové systémy

Komíny slouží jako spolehlivý odvod spalin a jejich následný rozptyl do ovzduší. Zajišťujeme komíny nerezové, vícevrstvé komíny pro novostavbu i systém po obnovu komínů.

 

Okna a dveře

Dveře včetně obložkových zárubní

Dodáváme široký sortiment interiérových dveří

  

 

Střešní okna

Střešní okna umožňují využití podkrovních prostor. Dodáváme střešní okna včetně všech potřebných doplňků.

  

 

Ocelové zárubně

Nabízíme široký sortiment zárubní.

 

 

Stavební pouzdra

 

  

Výrobky z oceli

KARI sítě a roxory

KARI sítě slouží zejména jako výztuž do betonu.

  

Výrobky ze dřeva

Řezivo (latě, prkna, hranoly)

KARI sítě slouží zejména jako výztuž do betonu.

Desky OSB

OSB desky nacházejí čím dál tím více uplatnění ve stavebnictví a to hlavně pro svoje výborné konstrukční vlastnosti.

Drenáže, kanalizace

Odvodňovací systémy

Odvodňovací systém vytváří inteligentní řešení odvod vody na každé stavbě. Rozeznáváme tzv.liniové odvodnění (žlaby) , vpusti a vsakovací systémy vč. čistíren odpadních vod.

 

Kanalizace a drenáž

Dodáváme plastové šachty,kanalizační trubky, plastové chráničky, drenáže apod.

Stavební chemie a nátěry

Barvy a nátěry

Prodáváme plný sortiment interiérových barev a nátěrů.

 

Tmely

Tmely slouží ke zkvalitnění a urychlení dokončovacích prací.

 

    

Potřeby pro řemeslníky a nářadí

Vše pro řemeslníky a zahrádkáře

Na našich prodejnách nabízíme velký výběr nářadí a potřeb pro řemeslníky a zahrádkáře